Galeriachemii.pl

Blog z artykułami poradnikowymi
Mowa nienawiści

Co to jest mowa nienawiści? Chociaż żadne przepisy prawne w Polsce nie definiują tego pojęcia, powszechnie za mowę nienawiści uznaje się wypowiedzi o charakterze obraźliwym na temat osoby lub grupy osób. Język nienawiści jest językiem bazującym na uprzedzeniach i dyskryminacji ze względu na rasę, pochodzenie, światopogląd, wiek, płeć lub orientację seksualną. Jego celem jest poniżenie atakowanej społeczności. W potocznym języku używa się słowa hejt (od angielskiego słowa hate) i bardzo często uaktywnia się on w mediach społecznościowych.

Definicja mowy nienawiści

Mowa nienawiści a wolność słowa – Mowa nienawiści nie jest racjonalną krytyką, lecz jak wskazuje samo sformułowanie – wyrażeniem nienawiści, która nie ma racji bytu i nie może być tłumaczona jako wolność słowa. Oficjalna definicja mowy nienawiści wyprowadzona została m.in. przez Radę Europy i oznacza:

„Wszystkie formy ekspresji, które rozpowszechniają, podżegają, wspierają lub usprawiedliwiają nienawiść rasową, religijną, ksenofobię, antysemityzm lub inne formy nienawiści wynikające z nietolerancji, łącznie z nietolerancją wyrażoną za pomocą agresywnego nacjonalizmu i etnocentryzmu, dyskryminacją i wrogością wobec przedstawicieli mniejszości, imigrantów i osób obcego pochodzenia”.

Dramatyczne skutki mowy nienawiści

Skutki mowy nienawiści to między innymi silny stres, traumy, depresje, obniżone poczucie wartości, lęk, autoagresja, izolacja i samobójstwa wśród osób atakowanych. Hejt może prowadzić także do przemocy fizycznej – w tym przemocy seksualnej. Wykracza poza granice prawa do wolności słowa, po narusza godność człowieka i jej wolność.

Walka z mową nienawiści jest obroną prawa wolności i godności człowieka

Warto przeciwdziałać mowie nienawiści praktykowanej zarówno w Internecie, jak i innymi kanałami.