Galeriachemii.pl

Blog z artykułami poradnikowymi
Umowa przedwstępna w czasie koronawirusa

Pandemia koronawirusa wprowadziła zmiany we wszystkich obszarach życia, a jednym z nich są nieruchomości. Procesowi kupna mieszkania towarzyszy umowa przedwstępna. Kodeks Cywilny definiuje ją aktualnie jako umowę, przez którą jedna ze stron lub obie strony zobowiązują się do zawarcia w przyszłości oznaczonej umowy (Dz. U. z 2020 r., art. 389). Umowa przedwstępna sprzedaży stanowi już zobowiązanie prawne i przygotowuje do dalszej umowy przyrzeczonej.

Umowa przedwstępna w czasie koronawirusa

Czas panowania koronawirusa to dla przedsiębiorców moment przeorganizowania pracy i form pewnych procedur – np. sposobu sporządzania i podpisywania umów. W jaki sposób zawierać umowy podczas pandemii? Na początek warto przypomnieć sobie, jakie możliwości w ogóle istnieją. Umowa przedwstępna może zostać zawarta w następujących formach:

  • ustnej,pr
  • pisemnej;
  • aktu notarialnego;
  • w sposób dorozumiany (wyrok SA w Gdańsku z 3 grudnia 2015 r., I ACa 642/15).

W czasie pandemii koronawirusa najlepiej skorzystać z formy ustnej lub pisemnej – korespondencyjnej. Zwłaszcza wtedy, kiedy kupujemy mieszkania w Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu czy innych dużych miejscowości. Ryzyko zakażenia wynikające z bezpośredniego kontaktu jest w takich regionach największe.

Umowa przedwstępna w formie ustnej – kiedy stosować?

Umowa przedwstępna w formie ustnej wskazana jest na przykład wtedy, kiedy trwa izolacja (wymagana lub dobrowolna) przynajmniej jednej ze stron. Aby umowa ustna miała oczywiście wartość na drodze ewentualnych sporów w przyszłości, nie wystarczy o niej porozmawiać. Podczas kwarantanny można spisać treść umowy przedwstępnej i odczytać ją na drodze rozmowy telefonicznej – koniecznie nagrywanej. W rozmowie powinny pojawić się potwierdzenia obu stron. Takie nagranie jest ważnym i bezpiecznym materiałem, pomagającym w rozwiązywaniu konfliktów. Decydując się na taką formę i kupno mieszkania czy lokalu, warto pamiętać również o informacji zamieszczonej w tytule przelewu bankowego. Może on brzmieć na przykład: zadatek zgodny z ustaleniami ustnej umowy przedwstępnej zawartej między X a Y w dniu dzień-miesiąc-rok.

Umowa przedwstępna w formie korespondencyjnej

Podobnie jak ustna, tak i korespondencyjna umowa przedwstępna, wskazana jest w przypadku braku możliwości bezpośredniego spotkania obu stron. Umowa korespondencyjna jest jednak formą pisemną – polega na sporządzeniu jednej umowy z określonymi warunkami i przesłaniu drugiej stronie jednego egzemplarza. Ważne jest to, żeby egzemplarz był podpisany przez nadawcę, co w konsekwencji powoduje przekazanie sobie nawzajem treści umowy z potrzebnym podpisem drugiej strony. Korespondencyjna umowa przedwstępna realizowana jest tradycyjną pocztą.

Prawo do odstąpienia od umowy przedwstępnej lub jej przedłużenie

Umowa przedwstępna sprzedaży może obejmować prawo do odstąpienia od umowy. Obie strony powinny w takim przypadku zawrzeć wcześniej okres czasu, w którym to prawo będzie obowiązywało. Warto też uważać na upłynięcie okresu zawarcia umowy przedwstępnej i konieczności zawarcia umowy przyrzeczonej. Z przyczyn osobistych lub wskutek sytuacji firmowej, zrozumiała jest chęć przedłużenia umowy przedwstępnej i opóźnienie podpisania umowy przyrzeczonej. Ale czy jest to w ogóle możliwe? Tak, jeśli uwzględnione będzie przynajmniej kilku miesięczne wyprzedzenie. Taki aneks przedłużający umowę przedwstępną również można zawrzeć w dwóch wspomnianych formach – ustnej i korespondencyjnej.

Co jeszcze trzeba wiedzieć zanim na horyzoncie pojawi się umowa przyrzeczona? Pamiętaj o tym, że:

  • niedojście do skutku umowy przyrzeczonej ma poważne konsekwencje prawne,
  • umowa przedwstępna powinna określać sytuacje niewykonania umowy przyrzeczonej – np. zachowanie zadatku przez jedną ze stron lub zażądanie wielokrotnie wyższej opłaty,
  • wyjątkowe sytuacje, za które obie strony nie ponoszą odpowiedzialności, zwalniają z niektórych zobowiązań prawnych.

Umowa przedwstępna a wcześniejsze konsultacje

Z powyższego artykułu wiesz już jaką formę może mieć współcześnie umowa przedwstępna lub przyrzeczona sprzedaży nieruchomości – na co uważać i o czym pamiętać. Sama treść takich umów też wymaga wiedzy i szczegółowej konsultacji, którą można przeprowadzać zdalnie. Jednak wiele firm w tym także deweloper w Poznaniu –  pracuje już stacjonarnie i w standardowych godzinach oferuje klientom spotkanie. Wszystkie rozmowy odbywają się przy zachowaniu najważniejszych zasad higieny i warunków bezpieczeństwa dla obu stron.